Mỗi ngày có hơn 50 file được upload lên diễn đàn, chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để diễn đàn nhanh chóng có được nhiều file hơn..
 1. Upgrades MEMBERS ACTIVE - CHỈ VỚI 100.000VNĐ , DOWNLOAD TẤT CẢ CÁC FILE TRÊN DIỄN ĐÀN
  Dismiss Notice
Dismiss Notice
TẤT CẢ CÁC FILE TRÊN DIỄN ĐÀN ĐIỀU LÀ FILE HÀNG VÀ NHỮNG FILE ĐÃ TEST KỸ. ANH EM KIỂM TRA KỸ CHO ĐÚNG CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỰ CỐ NẠP SAI FILE MÁY BỊ LỖI.

SONY

Top Resources

 1. ROM Sony XPERIA E1 Dual D2105 - Android 4.4.2 D2105
  ROM Sony XPERIA E1 Dual D2105 - Android 4.4.2 D2105 - by GSM24H.VN
  Updated: Dec 29, 2018
 2. ROM Sony XPERIA E1 D2005 - Android 4.4.2 D2005
  ROM Sony XPERIA E1 D2005 - Android 4.4.2 D2005 - by GSM24H.VN
  Updated: Dec 29, 2018
 3. ROM Sony Xperia E C1505
  ROM Sony Xperia E C1505 - by GSM24H.VN
  Updated: Dec 29, 2018
 4. ROM SONY XPERIA E5563
  ROM SONY XPERIA E5563 - by GSM24H.VN
  Updated: Dec 29, 2018
 5. ROM Sony XPERIA E1 Dual D2105 - Android 4.4.2 D2105
  ROM Sony XPERIA E1 Dual D2105 - Android 4.4.2 D2105 - by GSM24H.VN
  Updated: Dec 29, 2018
 1. GSM24H.VN

  ROM Sony XPERIA E1 Dual D2105 - Android 4.4.2 D2105 2018-12-29

  ROM Sony XPERIA E1 Dual D2105 - Android 4.4.2 D2105
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 29, 2018
 2. GSM24H.VN

  ROM Sony XPERIA E1 D2005 - Android 4.4.2 D2005 2018-12-29

  ROM Sony XPERIA E1 D2005 - Android 4.4.2 D2005
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 29, 2018
 3. GSM24H.VN

  ROM Sony Xperia E C1505 2018-12-29

  ROM Sony Xperia E C1505
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 29, 2018
 4. GSM24H.VN

  ROM SONY XPERIA E5563 2018-12-29

  ROM SONY XPERIA E5563
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 29, 2018
 5. GSM24H.VN

  ROM Sony XPERIA E1 Dual D2105 - Android 4.4.2 D2105 2018-12-29

  ROM Sony XPERIA E1 Dual D2105 - Android 4.4.2 D2105
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 29, 2018
 6. GSM24H.VN

  ROM Sony XPERIA E1 D2005 - Android 4.4.2 D2005 2018-12-27

  ROM Sony XPERIA E1 D2005 - Android 4.4.2 D2005
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 27, 2018
 7. GSM24H.VN

  ROM Sony XPERIA E C1505 2018-12-27

  ROM Sony XPERIA E C1505
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 27, 2018
 8. GSM24H.VN

  ROM Sony XPERIA C5 Ultra Dual E5563 2018-12-27

  ROM Sony XPERIA C5 Ultra Dual E5563
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 27, 2018
 9. GSM24H.VN

  ROM Sony XPERIA C3 Dual D2502 2018-12-27

  ROM Sony XPERIA C3 Dual D2502
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 27, 2018
 10. GSM24H.VN

  ROM Sony Ericsson XPERIA X10 - Android 2.3.3 X10i 2018-12-27

  ROM Sony Ericsson XPERIA X10 - Android 2.3.3 X10i
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 27, 2018
 11. GSM24H.VN

  ROM Sony Ericsson XPERIA Ray ST18 - Android 4.0.4 ST18i 2018-12-27

  ROM Sony Ericsson XPERIA Ray ST18 - Android 4.0.4 ST18i
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 27, 2018
 12. GSM24H.VN

  ROM Sony Ericsson XPERIA Pro MK16 - Android 2.3.4 MK16i 2018-12-27

  ROM Sony Ericsson XPERIA Pro MK16 - Android 2.3.4 MK16i
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 27, 2018
 13. GSM24H.VN

  ROM Sony Ericsson XPERIA Play R800 - Android 2.3.4 R800i 2018-12-27

  ROM Sony Ericsson XPERIA Play R800 - Android 2.3.4 R800i
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 27, 2018
 14. GSM24H.VN

  ROM Sony Ericsson XPERIA Arc LT15 - Android 4.0.4 LT15i 2018-12-27

  ROM Sony Ericsson XPERIA Arc LT15 - Android 4.0.4 LT15i
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 27, 2018
 15. GSM24H.VN

  ROM Sony Ericsson XPERIA Mini Pro SK17 - Android 4.0.4 SK17i 2018-12-27

  ROM Sony Ericsson XPERIA Mini Pro SK17 - Android 4.0.4 SK17i
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 27, 2018
 16. GSM24H.VN

  ROM Sony Ericsson XPERIA Arc S LT18 - Android 4.0.4 LT18i 2018-12-27

  ROM Sony Ericsson XPERIA Arc S LT18 - Android 4.0.4 LT18i
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 27, 2018
 17. GSM24H.VN

  ROM Sony Ericsson XPERIA Active ST17 - Android 4.0.4 ST17i 2018-12-27

  ROM Sony Ericsson XPERIA Active ST17 - Android 4.0.4 ST17i
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 27, 2018