Mỗi ngày có hơn 50 file được upload lên diễn đàn, chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để diễn đàn nhanh chóng có được nhiều file hơn..
 1. Upgrades MEMBERS ACTIVE - CHỈ VỚI 100.000VNĐ , DOWNLOAD TẤT CẢ CÁC FILE TRÊN DIỄN ĐÀN
  Dismiss Notice
Dismiss Notice
TẤT CẢ CÁC FILE TRÊN DIỄN ĐÀN ĐIỀU LÀ FILE HÀNG VÀ NHỮNG FILE ĐÃ TEST KỸ. ANH EM KIỂM TRA KỸ CHO ĐÚNG CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỰ CỐ NẠP SAI FILE MÁY BỊ LỖI.

ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG

Top Resources

 1. ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG GALAXY J6+ 2018 J610FXXU1ARK5 8.1 LV1
  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG GALAXY J6+ 2018 J610FXXU1ARK5 8.1 LV1 - by Support File
  Updated: Dec 18, 2018
 2. ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG GALAXY NOTE FE N935FXXS4BRK2 8.0 LV4
  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG GALAXY NOTE FE N935FXXS4BRK2 8.0 LV4 - by Support File
  Updated: Dec 18, 2018
 3. ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG GALAXY TAB A6 10.1 P585YDXU2CRK5 8.1 LV2
  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG GALAXY TAB A6 10.1 P585YDXU2CRK5 8.1 LV2 - by Support File
  Updated: Dec 18, 2018
 4. ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG GALAXY TAB S4 T835DXU2ARK4 8.1 LV2
  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG GALAXY TAB S4 T835DXU2ARK4 8.1 LV2 - by Support File
  Updated: Dec 18, 2018
 5. ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG A6+ 2018 A605GDXU3ARK2 8.0 LV3
  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG A6+ 2018 A605GDXU3ARK2 8.0 LV3 - by Support File
  Updated: Dec 18, 2018
 1. Support File

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG GALAXY J6+ 2018 J610FXXU1ARK5 8.1 LV1 2018-12-18

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG GALAXY J6+ 2018 J610FXXU1ARK5 8.1 LV1
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  1
  Updated:
  Dec 18, 2018
 2. Support File

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG GALAXY NOTE FE N935FXXS4BRK2 8.0 LV4 2018-12-18

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG GALAXY NOTE FE N935FXXS4BRK2 8.0 LV4
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  1
  Updated:
  Dec 18, 2018
 3. Support File

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG GALAXY TAB A6 10.1 P585YDXU2CRK5 8.1 LV2 2018-12-18

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG GALAXY TAB A6 10.1 P585YDXU2CRK5 8.1 LV2
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 18, 2018
 4. Support File

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG GALAXY TAB S4 T835DXU2ARK4 8.1 LV2 2018-12-18

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG GALAXY TAB S4 T835DXU2ARK4 8.1 LV2
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 18, 2018
 5. Support File

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG A6+ 2018 A605GDXU3ARK2 8.0 LV3 2018-12-18

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG A6+ 2018 A605GDXU3ARK2 8.0 LV3
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 18, 2018
 6. Support File

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG A9 2018 A920FXXU1ARKL 8.0 LV1 2018-12-18

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG A9 2018 A920FXXU1ARKL 8.0 LV1
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 18, 2018
 7. Support File

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG A8 STAR G885FDXU2ARK3 8.0 LV2 2018-12-18

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG A8 STAR G885FDXU2ARK3 8.0 LV2
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 18, 2018
 8. Support File

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG A5 2016 A510FXXU7CRK2 7.0 LV7 2018-12-18

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG A5 2016 A510FXXU7CRK2 7.0 LV7
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 18, 2018
 9. Support File

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG A5 2017 A520FXXU7CRJG 8.0 LV7 2018-12-18

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG A5 2017 A520FXXU7CRJG 8.0 LV7
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 18, 2018
 10. Support File

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG A8 2018 A530FXXU3BRK3 8.0 LV7 2018-12-18

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG A8 2018 A530FXXU3BRK3 8.0 LV7
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 18, 2018
 11. Support File

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG A8+ 2018 A730FXXU3BRK3 8.0 LV3 2018-12-18

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG A8+ 2018 A730FXXU3BRK3 8.0 LV3
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 18, 2018
 12. Support File

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG J3 PRO J330GDXU3BRK1 8.0 LV3 2018-12-18

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG J3 PRO J330GDXU3BRK1 8.0 LV3
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  1
  Updated:
  Dec 18, 2018
 13. Support File

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG S9+ G965FXXS2BRJ6 8.0 LV2 2018-12-18

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG S9+ G965FXXS2BRJ6 8.0 LV2
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 18, 2018
 14. Support File

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG TAB A T385DXU2BRK3 8.1 LV2 2018-12-18

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG TAB A T385DXU2BRK3 8.1 LV2
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 18, 2018
 15. Support File

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG A7 2018 A750GNDXU1ARK7 8.0 LV1 2018-12-18

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG A7 2018 A750GNDXU1ARK7 8.0 LV1
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  1
  Updated:
  Dec 18, 2018
 16. Support File

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG J5 PRIME G570YDXU2CRI1 8.0 LV2 2018-12-18

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG J5 PRIME G570YDXU2CRI1 8.0 LV2
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 18, 2018
 17. Support File

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG NOTE 8 N950FXXS5CRK4 8.0 LV5 2018-12-18

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG NOTE 8 N950FXXS5CRK4 8.0 LV5
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  1
  Updated:
  Dec 18, 2018
 18. Support File

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG A5 2017 A520FXXU7CRK7 8.0 LV7 2018-12-18

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG A5 2017 A520FXXU7CRK7 8.0 LV7
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 18, 2018
 19. Support File

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG J7 PRIME G610FDXU1CRL1 8.1 LV1 2018-12-18

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG J7 PRIME G610FDXU1CRL1 8.1 LV1
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  1
  Updated:
  Dec 18, 2018
 20. Support File

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG Tab A6 P585YU1BQK2 7.0 LV1 2018-12-18

  ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG Tab A6 P585YU1BQK2 7.0 LV1
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Dec 18, 2018