Mỗi ngày có hơn 50 file được upload lên diễn đàn, chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để diễn đàn nhanh chóng có được nhiều file hơn..
 1. Upgrades MEMBERS ACTIVE - CHỈ VỚI 100.000VNĐ , DOWNLOAD TẤT CẢ CÁC FILE TRÊN DIỄN ĐÀN
  Dismiss Notice
Dismiss Notice
TẤT CẢ CÁC FILE TRÊN DIỄN ĐÀN ĐIỀU LÀ FILE HÀNG VÀ NHỮNG FILE ĐÃ TEST KỸ. ANH EM KIỂM TRA KỸ CHO ĐÚNG CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỰ CỐ NẠP SAI FILE MÁY BỊ LỖI.

LG

Top Resources

 1. Rom gốc LG F370 - LG F70 LTE kdz
  Rom gốc LG F370 - LG F70 LTE kdz - by Support File
  Updated: Oct 27, 2018
 2. Rom gốc LG VS986 - LG G4 Verizon KDZ
  Rom gốc LG VS986 - LG G4 Verizon KDZ - by Support File
  Updated: Oct 27, 2018
 3. Rom gốc LG VS990 - LG V10 KDZ
  Rom gốc LG VS990 - LG V10 KDZ - by Support File
  Updated: Oct 27, 2018
 4. Rom gốc LG X145 v10d flashtool
  Rom gốc LG X145 v10d flashtool - by Support File
  Updated: Oct 27, 2018
 5. Rom gốc LG D315 v10b kdz
  Rom gốc LG D315 v10b kdz - by Support File
  Updated: Oct 27, 2018
 1. Support File

  Rom gốc LG F370 - LG F70 LTE kdz 2018-10-27

  Rom gốc LG F370 - LG F70 LTE kdz
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Oct 27, 2018
 2. Support File

  Rom gốc LG VS986 - LG G4 Verizon KDZ 2018-10-27

  Rom gốc LG VS986 - LG G4 Verizon KDZ
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Oct 27, 2018
 3. Support File

  Rom gốc LG VS990 - LG V10 KDZ 2018-10-27

  Rom gốc LG VS990 - LG V10 KDZ
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Oct 27, 2018
 4. Support File

  Rom gốc LG X145 v10d flashtool 2018-10-27

  Rom gốc LG X145 v10d flashtool
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Oct 27, 2018
 5. Support File

  Rom gốc LG D315 v10b kdz 2018-10-27

  Rom gốc LG D315 v10b kdz
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Oct 27, 2018
 6. Support File

  Rom gốc LG D295 v10e kdz 2018-10-27

  Rom gốc LG D295 v10e kdz
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Oct 27, 2018